Tüm Yazılar

Çin’den tehdit benzer biçimde izahat: Tarihin gölgesinde ezilmeye mahkumdur!

Çin'den tehdit gibi açıklama: Tarihin gölgesinde ezilmeye mahkumdur!

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yapmış olduğu konuşmada, küresel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunurken, net bir halde Tayvan’ın Çin’e ilişkin bulunduğunu açıkladı. Küresel meselelerin dayanışma içinde ve barışla çözülebileceğini söyleyen Yi, Çin’in içişlerine karışılmasına karşı çıktığını dile getirdi. Yi yapmış olduğu konuşmada, “Eski zamanlardan beri Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çin’in egemenliği ve toprak bütünlüğü daima devam etti. Anakara ve Tayvan’ın tek bir Çin’e ilişkin olduğu gerçeği ise asla değişmedi. 70 yıl ilkin gösterilen Kahire Bildirgesi’nde, Japonya’nın Çin’den almış olduğu Tayvan dahil tüm toprakların ve kuvvetli adaların Çin’e geri verileceği açıkça belirtilmişti” dedi.

 

Yi, “ABD’nin ve öteki birkaç ülkenin Tayvan koltuğunu korumak için öne sürdüğü sözde ikili temsil önerisi, hepimiz için bir kağıt parçasından başka bir şey olmadı. Tek Çin ilkesi, Çin ile diplomatik ilişkilere girerken internasyonal ilişkilerin temel bir normu ve internasyonal toplumun düşünce birliği haline geldi. Çinliler yalnız Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumakla kalmıyor, bununla beraber Tayvan Boğazı’ndaki sulh ve istikrarı da hakkaten koruyor. Çin barışçıl tekrardan birleşme için çalışmaya en büyük içtenlik ve çabalarıyla devam edecektir. Tayvan’ın ayrılıkçı faaliyetlerine en kati kararlılıkla karşıyız. Çin’in İçişleri’ne müdahale edecek herhangi bir plan, tüm Çinlilerin kuvvetli muhalefetini karşılamaya ve Çin’in tekrardan birleşmesini engellemeye yönelik herhangi bir hareket, tarihin gölgesinde ezilmeye mahkumdur” dedi.

 

“Farklılıkları barışçıl yollarla ele almalıyız”

BM Genel Kurulu’nda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Yi, dünyanın zorluklarla dolu bir dönemde bulunduğunu söyleyerek, değişimlerin hızlandığı bir yüzyılda bununla beraber umutların da bulunduğunu belirtti. Yi, “Dünya oldukca kutupluluğa doğru ilerlemeye devam ediyor, ekonomik küreselleşme derinleşiyor. Kültürel açıdan çeşitlilik gösteren ülkeler her zamankinden daha çok birbirine bağlı hale geliyor. Sulh ve kalkınma, zamanımızın temel eğilimi olmaya devam ediyor.” dedi. Yi, “insanlık için ortak bir geleceğe haiz bir topluluk inşa etmek için ilk olarak barışı savunmalı ve harbe karşı çıkmalıyız. Sulh geleceğimiz için oldukca önemlidir ve tüm ülkelerin ortak güvenliğinin temelini oluşturur. Farklılıkları barışçıl yollarla ele almalı ve anlaşmazlıkları diyalog ve istişare kanalıyla çözmeliyiz.” dedi.

 

“Kalkınmayı internasyonal gündeme taşımalıyız”

Yi yapmış olduğu konuşmada, “Kalkınmayı sürdürmeli ve yoksulluğu ortadan kaldırmalıyız. Kalkınmayı internasyonal gündemin merkezine yerleştirmeliyiz. Küresel kalkınma için yeni itici güçleri teşvik etmeli, bir Küresel Kalkınma Ortaklığı oluşturmalı ve her ülkeden insanların kalkınmanın meyvelerinden daha adil bir halde yararlandığını görmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

 

“Açık dünya ekonomisi için çalışmalıyız”

Açık dünya ekonomisini korumak için çaba sarfeden Çin Dışişleri Bakanı Yi, “Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi, açıklığın insan refahı ve ilerlemesinin kati yolu olduğuna dikkat çekti. Açıklık ve kapsayıcılık ilkelerine sadık kalmalıyız. Oldukca taraflı tecim sistemini desteklemeli ve açık bir dünya ekonomisi için çalışmalıyız” dedi.

 

“Dayanışma güçlendirilmeli”

Yi, küresel işbirliğinin sorunları çözmede büyük öneme haiz bulunduğunu altını çizdi. Yi, “Bir takım küresel zorlukla karşı karşıya kalırken işbirliğine başvurmalıyız. En büyük gücümüz dayanışmadır. En iyi stratejimiz birbirimize bağlı kalmaktır ve ilerlemenin tek yolu bir kazan-kazan işbirliğidir. Ülkelerin, eşitlik ve saygı temelinde karşılıklı anlayışı artırmaları ihtiyaç duyulan farklılıkları ve sorunları olması doğaldır. Diyalog, istişare ve kazan-kazan işbirliğine girmeliyiz. Grup siyasetine beraber karşı çıkmalı ve çatışmayı engellemeliyiz. Dayanışmayı güçlendirmeli ve bölünmeye karşı çıkmalıyız” dedi.

 

“Küresel barışı destekliyoruz”

Dünyada eşitliğin sağlaması için zorbalığa karşı çıkılması icap ettiğini korumak için çaba sarfeden Yi, “Başlıca internasyonal meseleler, tüm ülkeler tarafınca ve tüm ülkelerin beraber oluşturduğu internasyonal kurallar tarafınca ele alınmalıdır. Hiçbir ülke diğerlerinin üstünde diktatörlük etme enerjisini kötüye kullanmamalıdır. Oldukca taraflılığı savunmalı ve uygulamalıyız. Haklar, kurallar ve fırsatlar açısından tüm ülkelerin eşitliğini desteklemeli ve karşılıklı saygı, eşitlik ve hakkaniyet ile tekerlek tekrardan birleştirme içinde yeni bir tür internasyonal ilişkiler kurmalıyız” dedi.

 

Yi, Çin’in BM Güvenlik Konseyi’nin sürekli üyesi ve dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olarak öteki ülkelerle dayanışma ve işbirliğine kesin bulunduğunu söylemiş oldu. Yi, “Çin, dönemin trendini takip edecek ve küresel çoğunluğun ortak çıkarlarını izleyecektir. Çin, küresel barışı inşa etmekle meşgul. Internasyonal barışı etken olarak destekliyoruz” dedi. Yi, Çin’in küresel krizlere karşı adil ve pragmatik olan müzakereler kanalıyla barışı teşvik etme yaklaşımına dikkat çekti. Yi, “Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne destek olacak tüm çabaları desteklemeye emek harcayarak, sorunlarının temel nedenlerini ele almayı amaçlıyoruz. Acil öncelik, sulh işaretlerini kolaylaştırmaktır. Çözüm, tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarını ele almak ve tüm tarafların meşru hak ve çıkarlarını korumaya çağrı etmek için dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi oluşturmaktır.” dedi. Yi, Çin’in küresel meselelere karşı sulh ve kalkınma yolunu seçtiğini ifade ederek bunun bir parçasının da ortaklık bulunduğunu öne sürdü. Yi, “Çin, barışı korumak için öteki ülkelerle beraber çalışacak ve kalkınma, dayanışma ve ilerlemeyi artırma sorumluluğunu omuzlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu